Ивена Комерс, София

1407 София, бул. "Джеймс Баучър" №116, ет 1, 
тел./факс 963-07-53, факс 963-07-93, 
Президент Валентин Шотев
e-mail: valentin@ttm.bg
{START_COUNTER}